Μην Χάσετε

shadow

Σε χρόνια που πλέον όταν κανείς καταδικνύει την προπαγάνδα και τον στόχο επιβολής εξουσίας των Εβραίων σε όλη την γη,κινδυνεύει και κατηγορείται ως αντισημιτιστής , είναι θεμιτό να αναδείξουμε συγκεκριμένα χωρία από τα ιερά βιβλία της πίστεως τους τα οποιοία ακόμη και Έλληνες βουλευτές εκλεγμένοι έχουν απαγγείλει σε εβραικές συναγωγές .

Στα παρακάτω χωρία των ιερών βιβλίων τους αναβλύζει το μένος κατά των Χριστιανών – (Γκόιμ όπως μας αποκαλλούν) καθώς μας αποκαλλούν κτήνη, ζώα, άξιους θανάτου , χειρότερους των χείρων , και λαός γαϊδάρων…

Είναι ένα δείγμα πραγματικά μιας όχι και τόσο ενδελεχής έρευνας , καθώς όσο περισσότερο σκαλίζεις βρίσκεις και πιό πολλές αντιχριστιανικές καταγραφές…

Η έρευνα μας σταμάτησε πρίν ουσιαστικά αρχίσει λόγω της μπόχας και του μίσους που τρέφουν για τον Χριστιανισμό , καθώς θεωρήσαμε πως τα παρακάτω είναι αρκετά για να μάθουμε τι πιστεύει και διδάσκεται αυτός ο “αθώος” κατά τα άλλα και πολυβασανισμένος λαός…

Να σημιώσουμε εδώ πως Παγκόσμιοι οργανισμοί διακυβέρνησης όπως ο ΟΗΕ , έχουν εδώ και χρόνια ενεργοποιήσει την λέξη “αντισημιτισμός” και στην πορεία την υιοθέτησε η πλειοψηφία των κυβερνήσεων έτσι ώστε να τιμωρείται οποιοσδήποτε τολμήσει και ξεστομίσει λέξεις που δεν θα ηχούσαν όμορφα στα αυτιά των Σιωνιστών-Εβραίων.

•SCHABBATH (145B). “Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας”.

• KERITHUTH (6B, σ.78). “Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι”.

• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). “Αθώος δολοφονίας, εφ’ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού”.

• MIDRASCH TALPIOTH (225). “Οι Χριστιανοί ε πλάσθησαν, διά να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε”.

• ORACH CHAIIM (57, 6Α). “Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοί­ρους”.

• SANHEDRIN (74B) TOS. “Η σεξουαλική συνουσί­α του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους”.

• KETHUBOTH (3B). “Το σπέρμα του Χριστιανού έ­χει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους”.

• KIDDUSCHIM (68A). “Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων”.

• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). “Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου”.

• ZOHAR (I, 131A). ” Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον”.

• SCHABBATH (116A) TOS. “Τα Ευαγγέλια ονομαζό­μενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία”.

Χρήσιμα links

• SCHABBATH (116A).” Όι Ταλμουδισταί συμφω­νούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται”.

• GLULLIN (91Β). “Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη”.

• IORE DEA (148, 5). “Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα”.

• BABHA KAMA (113B). “Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς”.

• ZOHAR (I, 160A). “Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαδούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς”.

• CHOSCHEN HAM (388, 15). “Φονεύσατε εκεί­νους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς”.

• CHOSCHEN HAM (425, 5). “Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν”.

• HILKOTH TECH (11, 8). “Όι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον “Νόμον του Τοράχ”.

• HILKOTH AKUM (Χ, 1). “Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστια­νούς”.

• IORE DEA (158, 2) HAG. “Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα”.

• BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4. “Τα λόγια των Ραββίνων είναι λόγια Θεού ζώ­ντος!”

Αυτά τα ΄λίγα λοιπόν για το τι διδάσκονται και πιστεύουν οι γείτονες μας για τον Χριστιανισμό και τους πιστούς …

Είναι τρανταχτές αποδείξεις που προτείνονται να τριφτούν στη μούρη των παγανιστών οι οποίοι προσπαθούν αποτυχημένα να εξισώσουν τον Χριστιανισμο με το Ισραήλ , καθώς μας αποκαλλούν εμάς τους Χριστιανούς , Εβραίους …

Μπορείς να αντικρούσεις τις ηλιθιότητες τους και τα ψέυδη τους δείχνωντας το μένος που κρύβουν οι ίδιοι οι Εβραίοι για τον Χριστιανισμό και τους πιστούς .

Αλλά ας μην μείνουμε εκεί…

Το Θέμα είναι πως η Εκκλησία της Ελλάδος σημερα , δεν κάνει “τσιρ” για αυτό το “ευχολόγιο” το οποίο περιέχουν τα ιερά βιβλία των Εβραίων για τους Χριστιανούς…

Επίσης είναι γώστό σε όλους μας από διάφορα δημοσιεύματα ανα τα χρόνια , πως πολλοί οι οποίοι κυβέρνησαν την πολύπαθη πατρίδα που ακούει στο ονομα Ελλάδα, ήσαν Εβράιοι κατα την καταγωγή τους και το θρήσκευμα τους .

Είναι ώρα να αναλογιστείς τί πραγματικά πιστεύουν οι Κυβερνώντες μας σε σχέση με την Πίστη, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της Πατρίδα μας στα βάθη των χρόνων…

Είναι ώρα να αναλογιστείς πως ο ” επιούσιος λαός ” της Νέας τάξης πραγμάτων , δρα υπόγεια σε όλες τις κυβερνήσεις , διαμορφώνει και χαράσει πορείες κρατών και πάντοτε λειτουργεί για το προσωπικό του συμφέρον …

polemiko-imerologio

Η Γνώση είναι καλό να Διαδίδεται για να γίνεται Ιδέα … Κοινοποίησε την Προσπάθεια μας…

Για να είστε ενημερωμένοι συνεχώς το Πολεμικό Ημερολόγιο και στο Facebook Κάνωντας LIKE ΕΔΩ

Χρήσιμα links

Σχετικά άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>